Move to the cloud!

Move to the cloud!

Beter inzicht in jouw bedrijfsinformatie
met een flexibele architectuur.

Je wilt beter inzicht in je data zodat er betere beslissingen genomen kunnen worden. Intodata helpt je met het samenbrengen van data uit verschillende bronnen om deze inzichten middels integratie te realiseren.

Je denkt na over of zit midden in een transitie naar de cloud om een betere en flexibele architectuur neer te zetten. Dit brengt weer nieuwe systemen en bronnen van data met zich mee. Deze moeten gekoppeld worden aan bestaande applicaties, maar ook de data kwaliteit mag niet uit het oog verloren worden.

Hieronder geven we inzicht hoe je op een gestructureerde manier de transitie kunt maken van een on-prem archtitectuur naar een cloud gebaseerd data platform waarbij de afstemming tussen business en IT optimaal ingevuld kan worden.

In 2020 groeide de clouddiensten met bijna 40% – een fenomenale groei voor technologie. In 2021 zal 60% van de IT-infrastructuur en 70% van de uitgaven voor software en IT-services uit clouddiensten bestaan.
De public cloud biedt een krachtig en disruptief provisioning en disributiemodel. Het ondersteunt bij een operationele transformatie en een groter concurrentievermogen.

Van product economie naar service economie

Digitalisering leidt tot disruptieve businessmodellen en digitaal bewuste klanten. In combinatie met de verschuiving van een product-economie naar een service-economie vraagt dit van organisaties dat zij moeten anticiperen op de kansen èn de uitdagingen die dit biedt. Alleen dan kunnen zij relevant blijven in de veranderende wereld. IT als ondersteuning van de bedrijfsvoering verschuift, of is verschoven, naar IT als centraal onderdeel van de producten en diensten die worden aangeboden.

Het toepassen van cloud technologieën en bijbehorende concepten dragen, wanneer goed afgewogen, op een kosten-efficiënte manier bij aan de verander- en innovatiekracht van bedrijven en organisaties. Een strategie waarbij de inzet van de cloud bijdraagt aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen is daarom cruciaal.

Lees in onze whitepaper hoe u in 5 fase een gestructureerde transitie naar de cloud kunt maken.

Versnel je transitie naar de cloud maar blijf in controle met je data.

Lees hoe je veilig, stapsgewijs je data kunt migreren.

Klaar om een slimme overstap naar de cloud te maken?

Kies voor de IntoData Cloud Accelerator

Krijg de skills, planning en ondersteuning die jij nodig hebt om een succes te verzekeren. De Intodata Cloud Accelerator is een service die helpt met de migratie van je applicaties, inclusief tools, training en ondersteuning.

1

Workshop

Leer hoe je de juiste cloud-diensten selecteert en meer.

2

Architectuur

Begrijp de referentiearchitectuur, governance automatisering en infrastructure-as-code om je omgeving te bouwen.

3

Migratie

Gecertificeerde Cloud Engineers vervolledigen jouw migratie.

4

Ondersteuning

Na de migratie blijven we je ondersteunen op technisch vlak, maar ook met betrekking tot opleiding en kosten beheer.

Start je slimme migratie
naar de cloud nog vandaag.
    Start je slimme migratie
    naar de cloud nog vandaag.